Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Ivanauskienė.
Pasirašytą pranešimą apie korupciją pateikite vienu iš šių būdų:

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrintas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.


  1. ŠJGC korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.
  2. ŠJGC Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas.
  3. ŠJGC Korupcijos prevencijos 2022-2023 m. programa  ir korupcijos prevencijos priemonių (veiksmų) planas 2022-2023 m.
  4. LR korupcijos prevencijos įstatymas.
  5. LR 2015-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimas.
  6. LR 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

STT karštoji linija:

https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/