Korupcijos prevencija

Paskelbta: 2017-01-12 18:03:18 / Atnaujinta 2020-03-09 07:13:54


Jeigu mūsų įstaigoje pastebėjote korupcijos apraiškų, manote, kad darbuotojai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, viršija savo įgaliojmus, informuokite telefonu 865066871 arba el. p. info@gamtininkucentras.lt

Užtikriname, kad Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali, o pateikti duomenys nekels jums nereikalingų rūpesčių.

Įspėjame, kad už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą gali būti taikoma baudžiamoji ar kitokio pobūdžio atsakomybė.

 

STT karštoji linija:

https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

 

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/eDNQZiHueS

 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fdceb8811e6d11e585eaba374ef4b409/FPGvlDCftO?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=f92c7148-cafa-4495-9492-d7ea033932c4