2022 metais lėšų veiklos viešinimui nebuvo numatyta.