Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre veikiančios darbo grupės/komisijos:

 • Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro taryba
 • Darbo taryba
 • Strateginio plano rengimo darbo grupė
 • Strateginio plano stebėsenos darbo grupė
 • Metinės veiklos programos rengimo darbo grupė
 • Ugdymo plano rengimo darbo grupė
 • Mokytojų atestacijos komisija
 • Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
 • Tėvų informavimo ir švietimo darbo grupė
 • Prevencinio darbo grupė
 • Psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo etikos komisija
 • JGC įvaizdžio formavimo – facebook ir įstaigos tinklapio priežiūros darbo grupė
 • STEAM darbo grupė
 • SKU darbo grupė
 • JGC edukacinių erdvių kūrimo ir tobulinimo darbo grupė
 • Korupcijos prevencijos darbo grupė