Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre dirbama pagal 2 neformaliojo vaikų švietimo programas:

1. Neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo programa (žirgų sportas) : Jaunųjų raitelių būrelis, Žirginio sporto būrelis.

Programos anotacija.

Neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo programa (žirgų sportas) skirta supažindinti vaikus su žirgų psichologija, fiziologija, priežiūra, padėti įgyti jojimo įgūdžius, norą siekti gerų sportinių rezultatų, formuoti nevartotojišką požiūrį į žirgą (skatinti bendravimą su žirgu ne tik jojimo metu, bet ir valant, vedžiojant, žaidžiant kartu), skiepyti meilę arkliui, atskleidžiant jo ypatingą vietą kiekviename istorijos etape mūsų šalies raidoje.

Užsiėmimų metu numatoma plati veiklų įvairovė: kasdienius žirgų priežiūros, balnojimo, treniravimo darbus papildo teorinės žinios, treniruočių video medžiagos peržiūros ir analizė, įvairūs renginiai („Žirgo šventė“, žirgų varžybos, įgūdžių pasitikrinimo pratybos ir kt.), ekskursijos į įvairius Lietuvos žirgynus, naktigonės, pagal poreikius keičiamos užsiėmimų vietos (jodinėjama maniežinėje aikštelėje, parke, pievose), organizuojami žygiai žirgais po apylinkes, vykstama į kelias dienas vykstančias varžybas  Lietuvoje  ir kaimyninėse šalyse.

Bendraudamas su žirgu vaikas tampa geresnis, žvalesnis ir drąsesnis. Rūpinimasis šiuo gyvūnu ugdo atsakomybės jausmą, aplinkosauginį mąstymą. Užsiėmimai su žirgais gerina vaikų fizinę būklę, padeda atsipalaiduoti (tiek fiziškai tiek emociškai) po veiklos mokykloje. Veikla gryname ore visais metų laikais grūdina organizmą, gerina sveikatos būklę.

2. Neformaliojo vaikų švietimo gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa: Zoologų būrelis, Gyvūnų mylėtojų būrelis, Kinologų būrelis, Zoofanų būrelis, “Laisvalaikio labirinto » būrelis,  „Gyvūnijos pasaulyje“ būrelis, „Vėjų fėja“ būrelis, Gamtos tyrėjų būrelis, „Laimės pasaga“ būrelis.

Programos anotacija.

Neformaliojo vaikų švietimo gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa skirta   per gamtos prizmę ugdyti vaikų žingeidumą, fizinę bei psichinę sveikatą, estetinį suvokimą, kūrybingumą bei prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Programos turinys apima žinių perteikimą apie gamtą, iškylavimą, žaidimus gamtoje, gamtos stebėjimą, gamtotyrą, rūpinimąsi gyvūnais, gamtinio pobūdžio medžiagų panaudojimą ir sveikos gyvensenos propagavimą. Vaikai išmoks pažinti, prižiūrėti gyvūnus ir juos globoti, įgis gamtamokslinio tyrimo pradmenis. Rūpinimasis gyvūnais, padeda formuotis pamatinėms žmogaus gyvenimo vertybėms: prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, mylėti, gerbti, užjausti, padėti, nebūti tik vartotoju. Programoje numatytos veiklos padeda vaikams išmokti saugaus elgesio su gyvūnais, susipažinti su jų priežiūros (ar/ir jaukinimo, paklusnumo mokymo) priemonėmis ir inventoriumi. Vaikai, leisdami laiką su gyvūnais, ilgainiui užmezga stiprų teigiamą emocinį ryšį, kuris išreiškiamas ne tik bendraujant su gyvūnais ar žmonėmis, bet ir jų kūrybiniuose darbuose, organizuojamuose renginiuose. Leisdami laiką gamtoje, vaikai mokysis gamtojautos, lavins vaizduotę fantazuodami, kur ir kaip galima panaudoti gamtinės kilmės medžiagas savo kūrybiniuose darbuose. Mokymasis rūšiuoti, panaudoti atliekas, taupyti energiją, tinkamai elgtis gamtoje, suteikia galimybę vaikams įgyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių, formuoja nevartotojišką požiūrį į gamtą. Dalyvaudami įvairiuose gamtotyriniuose bei kūrybinio pobūdžio renginiuose vaikai perteikia savo įgytą patirtį, kūrybines idėjas kitiems, kas leidžia vaikams pasijusti aktyviais, naudingais, įdomiais, pilnaverčiais visuomenės veikėjais.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais.

Pirmas pusmetis  (rugsėjo mėn –  sausio mėn.)

Antras pusmetis (vasario mėn. – gegužės mėn.)

Siekdami jaunųjų gamtininkų centro veikla sudominti kuo daugiau miesto moksleivių, organizuojame įvairius renginius: varžybas (miesto moksleivių meškeriojimo ir spiningavimo, žirgų konkūrų, kinologų), šventes, minėjimus (Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimas, Paukščių sugrįžimo šventė), įvairias parodas. Būrelių mokytojai organizuoja pažintines išvykas: į Kauno zoologijos sodą, Tado Ivanausko muziejų, Ventės ragą, Arklio muziejų, Aukštaitijos etnografinę sodybą, Burbiškių dvarą, Kauno botanikos sodą, Lietuvos Jaunųjų gamtininkų centrą ir kt. Taip pat organizuojamos išvykos į žirginio sporto, kinologų varžybas.

Siekiant ugdyti moksleivių aplinkosauginį mąstymą, ekologinę kultūrą, pedagogai ekologijos ir aplinkosaugos žinias integruoja į visų būrelių veiklos programas, rengia ir vykdo projektus.

Projektai, Programos

2024 m.:

 • Sveikatinimo projektas „Geros savijautos programa: relaksuok gamtoje“ (Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa sveikatinimo projektams finansuoti).
 • STEAM programa “Skirtingų veislių žirgų anatomijos, fiziologijos analizė ir palyginimas”.
 • STEAM  programa “Žmogaus ir žirgo ištvermės palyginimo analizė”.
 • STEAM JUNIOR  programa “Žirgai. Pažįstu, stebiu, tiriu”.
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektas “EKO sąmoningumo stovykla” (Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektams finansuoti).
 • Šiaulių miesto sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose, taurės varžybose įgyvendinti (Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sporto projektams finansuoti).
 • Dalyvavimas nacionaliniame aplinkosauginiame projekte “Mes Rūšiuojam”.
 • Projektas “Vaikų vasaros dieninė Jaunojo gamtininko stovykla” (Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo vaikų vasaros stovykloms finansuoti).

2023 m.:

 • Suaugusiųjų neformaliojo švietimo projektas „EKO sąmoningumo stovykla“.
 • Sveikatinimo projektas „Geros savijautos programa: pažink, glostyk, myluok, atsipalaiduok“.
 • STEAM Junior programa ,,Vandens paukščiai. Pažįstu, stebiu, tiriu“.
 • STEAM programa ,, Skirtingų veislių žirgų anatomijos ir fiziologijos analizė ir palyginimas“.
 • Dalyvaujame projekte „Mes rūšiuojam“ (nacionalinis aplinkosauginis).

2022 m.:

 • Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa „EKO sąmoningumo stovykla“.
 • STEAM programa ,,Įvairių rūšių egzotinių varliagyvių mitybos ypatumų tyrimas“.
 • STEAM JUNIOR programa ,,Įvairių rūšių vabzdžių anatomijos ir vystymosi tyrimas“.
 • Programa Egzotinių gyvūnų kampeliui remti (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Programa Talkšos ekologinio tako tvarkymui (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Dalyvaujame projekte „Mes rūšiuojam“ (nacionalinis aplinkosauginis).
 • Dalyvaujame eTwinning projektuose.

2021 m.:

 • Programa Egzotinių gyvūnų kampeliui remti (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Programa Talkšos ekologinio tako tvarkymui (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Dalyvaujame projekte „Sveikata visus metus“ (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
 • Dalyvaujame projekte „Mes rūšiuojam“(nacionalinis aplinkosauginis).
 • STEAM junior programa „Įvairių rūšių vabzdžių anatomijos ir vystymosi tyrimas“ (Šiaulių miesto savivaldybė).
 • STEAM programa „Įvairių rūšių egzotinių varliagyvių mitybos ypatumų tyrimas“.
 • Dalyvaujame eTwinning projektuose.

2020 m.:

 • Programa Egzotinių gyvūnų kampeliui remti (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Programa Talkšos ekologinio tako tvarkymui (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Dalyvaujame projekte „Sveikata visus metus“ (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
 • Dalyvaujame projekte „Mes rūšiuojam“(nacionalinis aplinkosauginis).
 • STEAM programa „Įvairių rūšių graužikų jutiminių funkcijų bei fiziologijos, anatomijos tyrimų lyginamoji analizė“ (Šiaulių miesto savivaldybė)
 • STEAM junior programa „Mikropasaulis“.
 • Dalyvaujame eTwinning projektuose.

2019 m.:

 • Projektas „Po vienu stogu“ (neformaliojo vaikų švietimo).;
 • Programa Egzotinių gyvūnų kampeliui remti (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Programa Talkšos ekologinio tako tvarkymui (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Dalyvaujame projekte „Sveikata visus metus“ (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
 • Dalyvaujame eTwinning projektuose.

2018 m.:

 • Projektas „Mano mokytojas – gyvūnas“ (neformaliojo vaikų švietimo) ;
 • Projektas „Eime į svajonių parką!“ (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa);
 • Programa Egzotinių gyvūnų kampeliui remti (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Programa Talkšos ekologinio tako tvarkymui (Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programa).
 • Administracinės paskirties pasato Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro patalpų (Žuvininkų g. 18, Šiauliai) paprastojo remonto projektas.
 • Dalyvaujame programoje „Darni mokykla 2017-2018 m“ (suteiktas auksinis sertifikatas).
 • Dalyvaujame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“.
 • Dalyvaujame projekte „Sveikata visus metus“ (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
 • Dalyvaujame eTwinning projektuose.