ISTORIJA

1966 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta Šiaulių miesto Jaunųjų gamtininkų stotis, kuri 2005 m. tapo Jaunųjų gamtininkų centru. Tai papildomo ugdymo ir laisvalaikio organizavimo įstaiga vaikams. ŠJGC įsikūrusi netoli Salduvės piliakalnio, Talkšos ežero ir parko pašonėje. Šiuo metu centrą lanko 350 moksleivių. ŠJGC sudaro neformaliojo vaikų švietimo būreliai, zoologijos sodas, botanikos sodas, mokomasis sklypas, jojimo skyrius, Katinų muziejus. ŠJGC lankosi miesto gyventojai bei svečiai, rengiamos šventės, varžybos, parodos. ŠJGC lankantys mokiniai dalyvauja miesto ir šalies organizuojamuose renginiuose: žirgininkai – jojimo varžybose, kinologai – jaunųjų vedlių varžybose, floristai – floristinių darbų parodose.

Vandos Kavaliauskienės iniciatyva 1990 metų gegužės 17 d. Jaunųjų gamtininkų stotyje buvo įkurtas vienintelis Lietuvoje Katinų muziejus, kuris pritraukia ne tik Šiaulių, Lietuvos gyventojus, bet ir svečius iš užsienio. Muziejuje yra apie 4 tūkstančių eksponatų iš viso pasaulio.

MISIJA

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro misija:

 • Teikti kokybiškas neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo paslaugas, tokiu būdu prisidedant prie svarbiausių Lietuvos Respublikos švietimo sistemos tikslų;
 • Sudaryti sąlygas jaunam specialistui patikrinti įgytas žinias praktikoje;
 • Sukurti ir teikti paslaugų paketą bet kokio amžiaus žmonėms, siekiantiems turiningai bei įdomiai praleisti laisvalaikį Šiaulių regione;
 • Nuolat tobulinti teikiamas laisvalaikio paslaugas;
 • Kurti teigiamą įvaizdį turizmo plėtrai Šiaulių mieste ir regione.

VIZIJA

Šiaulių JGC – regioninis vaikų ir jaunimo aplinkosauginis centras su išplėtota turizmo infrastruktūra.

TIKSLAI

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras atlieka labai svarbų vaikų ir jaunimo auklėjamąjį darbą. Tai – aktyvus užimtumas po pamokų, meilės gyvūnams ir gamtai skiepijimas, be abejonės, tai puiki priemonė nusikalstamumui mažinti. Siekiama ugdyti jaunų žmonių ekologinę kultūrą, savimonę, pagarbą ir meilę gamtai, atsakomybę už jos išlikimą. Tai labai svarbu, kadangi aplinkosauginiai klausimai šiuolaikiniame pasaulyje įgauna vis daugiau reikšmės ir todėl tam tikrų kompetencijų suteikimas šioje srityje yra itin reikšmingas. Sudaryti palankesnes sąlygas vaikų ir jaunimo kokybiškam, kvalifikuotam neformaliajam ugdymui, orientuotam į gamtos pasaulio svarbos žmonijai supratimą ir brandžios bei pilietinės visuomenės vystymą.

 • Sudaryti palankesnes sąlygas vaikų ir jaunimo kokybiškam, kvalifikuotam neformaliajam ugdymui, orientuotam į gamtos pasaulio svarbos žmonijai supratimą ir brandžios bei pilietinės visuomenės vystymą.
 • Tapti patraukliu turizmo paslaugų centru.
 • Plėsti ir atnaujinti materialinę organizacijos bazę, siekiant užtikrinti optimalią JGC plėtrą.

UŽDAVINIAI

 • Suteikti ugdytiniams praktinės veiklos įgūdžių gyvenamajai gamtinei aplinkai pažinti, integruoti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei praktinių įgūdžių lavinimo priemones į visų būrelių veiklą.
 • Suteikti vaikams ir jaunimui galimybę tenkinti saviraiškos poreikius, įsteigiant daugiau ir įvairesnių su gamta siejamų sričių būrelių.
 • Per gamtos pasaulio pažinimo prizmę brandinti ugdytinių atsakingą požiūrį į solidarios, pilietinės, socialine atsakomybe grindžiamos visuomenės kūrimą.
 • Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir žinių gilinimą, siekiant didinti teikiamų paslaugų turinio ir formos kokybę.
 • Didinti programų, grupių ir vaikų skaičių.
 • Parengti JGC jojimo skyriaus strateginį veiklos planą.
 • Praplėsti žirgyno teikiamų paslaugų spektrą.
 • Gerinti žirgyno infrastruktūrą.
 • Atlikti ir tęsti būtiniausius renovacijos bei statybos darbus, siekiant pagerinti gyvūnų gyvenimo sąlygas bei tobulinti veikiančio botanikos sodo aplinką.

TRADICIJOS

Renginys, skirtas pirmus metus pradedantiems lankyti JGC būrelius moksleiviams – krikštynos, kurių metu moksleiviai prisiekia būti tikrais gamtos mylėtojais. Kiekvienais metais spalio pradžioje švenčiama Pasaulinė gyvūnų globos diena, pavasarį – Paukščių sugrįžimo šventė ir Žemės diena (vykdoma akcija „Švaros savaitė“, kurios metu renkamos šiukšlės Salduvės parke bei Talkšos ežero pakrantėje; dalyvaujama Žemės dienos eisenoje ir kt.).Tradiciškai kiekvienas būrelis pagal savo sritį dalyvauja: varžybose, parodose, konkursuose ir kt. renginiuose. Birželio mėnesį organizuojama vaikų dieninė stovykla „Jaunasis gamtininkas“.

MOKYKLOJE UGDOMOS VERTYBĖS:

1. Meilė
2. Draugiškumas
3. Darbštumas
4. Aplinkos saugojimas
5. Sveikata
6. Teisingumas
7. Pagalba
8. Pasitikėjimas
9. Kūrybiškumas
10. Kantrybė.