Noriu lankyti būrelį. Kiek reikia mokėti už būrelį?

Mokestis už būrelį Gamtinio pažinimo ir ekologinio ugdymo programos būreliuose – 5 Eur/mėn., Žirginio ugdymo programos būreliuose  – 20 Eur/mėn. Nuo mokesčio atleidžiami gabūs mokiniai, neįgalūs vaikai, vaikai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, užsieniečiai, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nes jie negali išvykti iš Lietuvos dėl humanitarinių priežasčių.

Ar galiu pas Jus nusipirkti arba gauti dovanų gyvūną?

Negalite. Gyvūnų neparduodame, nedovanojame, nekeičiame.

Radau sužeistą laukinį gyvūną. Ar galiu atnešti į Jūsų įstaigą?

Laukiniais gyvūnais rūpinasi Gyvūnų globėjų asociacija, tel. Nr. 8655 70058.