Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Paskelbta: 2021-09-03 06:06:01 / Atnaujinta 2022-11-21 06:09:13


 

Direktoriaus Gintaro Oliškevičiaus kasmetinės atostogos – nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki  2022 m. gruodžio 16 d. įskaitytinai. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Ivanauskienė 2022-11-21-2022-12-04 laikotarpiu ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Repšienė 2022-12-05-2022-12-16 laikotarpiu.