Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Paskelbta: 2021-09-03 06:06:01 / Atnaujinta 2021-10-13 12:29:48


 

Direktorius Gintaras Oliškevičius komandiruotėje, užsienyje nuo 2021-10-14 iki 2021-10-18 imtinai. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Ivanauskienė.

 

Direktorius Gintaras Oliškevičius atostogaus nuo 2021-11-03 iki 2021-11-12 įskaitytinai (8 d. d.).
Direktorių pavaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Ivanauskienė.