Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Paskelbta: 2021-09-03 06:06:01 / Atnaujinta 2022-07-13 13:18:59


 

Direktorius Gintaras Oliškevičius vyks į komandiruotę 2022 m. liepos 19-24 dienomis, pavaduoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Ivanauskienė.