Direktoriaus Gintaro Oliškevičiaus kasmetinės atostogos – nuo 2023 m. sausio 30 d. iki  2023 m. vasario 24 d. įskaitytinai. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Ivanauskienė.