Ataskaitos 2024 m.:

Aiškinamasis raštas prie 2024 m. 3 mėn. finansinės atskaitomybės
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2024 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2024 m. I ketv.

Ataskaitos 2023 m.:

Forma-Nr.-2_-STEM-JGC IV ketv.
Forma-Nr.-2_-STEM-JUNIOR-JGC IV ketv.
JGC-Forma-Nr.-2_-ECO-JGC IV ketv.
JGC-Forma-Nr.-2_-SVEIK-JGC IV ketv.
Finansines-bukles-ataskaita-be-valiutos-III ketv.
FAR-2023-09-30-aiskinamasis-rastas-III ketv.
Veiklos-rezultatu-ataskaita-be-valiutos-III ketv.
Neformalus-AP-F2-priedas-III ketv.
JGC-Lesu_panaud_ataskait_2_priedas-sveikatinimo III ketv.
FAR-2023-09-30-aiskinamasis-rastas III ketv.
Finansines-bukles-ataskaita-be-valiutos III ketv.
Forma-Nr.-2_-SVEIK-JGC III ketv.
JGC-Forma-Nr.-2_-AP III ketv.
JGC-Lesu_panaud_ataskait_2_priedas-sveikatinimo III ketv.
Neformalus-AP-F2-priedas III ketv.
Veiklos-rezultatu-ataskaita-be-valiutos III ketv.
FAR-2023-06-30-aiskinamasis-rastas II ketv.
Finansines-bukles-ataskaita-be-valiutos II ketv.
Veiklos-rezultatu-ataskaita-be-valiutos II ketv.
Forma-Nr.-2_-NM-JGC II ketv.
Veiklos-rezultatu-ataskaita-be-valiutos I ketv.
FAR-2023-03-31-aiskinamasis-rastas I ketv.
Finansines-bukles-ataskaita-be-valiutos I ketv.

Ataskaitos 2022 m.:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.
Finansinės atskaitomybės 2022 m.
Aiškinamasis raštas dėl balanso 2022 m. III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2022 m. III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas dėl balanso 2022 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2022 m. II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2021 m.:

Aiškinamasis raštas dėl balanso 2021 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2021 m. II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021 m. II ketvirtis
Bruto VDU ataskaita  2021 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas dėl balanso 2021 m. I ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2021 m. I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021 m. I ketvirtis

Ataskaitos 2020 m.:

2020 Finansinė atskaitomybė
2020 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Pažyma dėl finansavimo sumų _ 2020 m. IV ketvirtis
Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2019 m. :

Veiklos rezultatai 2019 m.
Finansines bukles ataskaita 2019 m.
Veiklos rezultatai 2019 m.  1 ketvirtis
Veiklos rezultatai 2019 m.  2 ketvirtis
Veikos rezultatai 2019 m. 3 ketvirtis

Ataskaitos 2018 m.:

Finansines bukles ataskaita 2018 metu
Veiklos rezultatu ataskaita 2018 metu