Ataskaitos 2022 m.:

Aiškinamasis raštas dėl balanso 2021 m. III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2021 m. III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas dėl balanso 2022 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2022 m. II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2021 m.:

Aiškinamasis raštas dėl balanso 2021 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2021 m. II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021 m. II ketvirtis
Bruto VDU ataskaita  2021 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas dėl balanso 2021 m. I ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2021 m. I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2021 m. I ketvirtis

Ataskaitos 2020 m.:

2020 Finansinė atskaitomybė
2020 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Pažyma dėl finansavimo sumų _ 2020 m. IV ketvirtis
Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita – 2020 m. IV ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. I ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. I ketvirtis

Ataskaitos 2019 m. :

Veiklos rezultatai 2019 m.
Finansines bukles ataskaita 2019 m.
Veiklos rezultatų 2019 2 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2 ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 1 ketvirtis
Veiklos rezultatai 2019 m.  1 ketvirtis
Veiklos rezultatai 2019 m.  2 ketvirtis
Veikos rezultatai 2019 m. 3 ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 3 ketvirtis

Ataskaitos 2018 m.:

Finansines bukles ataskaita 2018 metu
Veiklos rezultatu ataskaita 2018 metu
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2018 1 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2018 1 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 1 ketv
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2018 2 ketv
Finansinės būklės ataskaita 2018 2 ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 2 ketv
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2018 3 ketv
finansinės būklės atsakaita 2018 3ketv
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 3 ketv

Finansinės ataskaitos 2017 m.:

finansines ir veikos 2017 m. IV ketv. ataskaitos
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 III ketv
Finansines bukles ataskaita 2017 III ketv
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2017 IIIketv
Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. 2 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m. 2 ketv.
Finansavimo sumos už 2017 m. 2 ketv.