Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro steigėja – Šiaulių miesto savivaldybė:

https://www.siauliai.lt/

Švietimo ir mokslo ministerija:

http://www.smm.lt/

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras:

http://www.svcentras.lt/

Paramos vaikams centras:

http://www.pozityvitevyste.lt/lt

ZOOM platformos instaliavimo instrukcija

TeamWiever instaliavimo instrukcija

Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu kartu sukūrė
mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams yra nemokamai
prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse. Kviečiame išbandyti! Daugiau informacijos rasite:

https://www.facebook.com/nsa.smm/photos/a.113787823395561/376419140465760/