Skundų, pageidavimų, siūlymų pateikimo tvarka
Skundai, pageidavimai ir siūlymai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu info@gamtininkucentras.lt.

Skundo turinys yra konfidencialus. Dėmesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą! Skundo forma