Mėnesinis mokestis už būrelį :
1 mėn. (Žirginio profilio būreliams) – 20 Eur;
1 mėn. (visiems kitiems būreliams) – 5 Eur;
(I pusmetis rugsėjo-gruodžio mėn.; II pusmetis sausio-gegužės mėn.)
Mokestį už būrelį galima sumokėti pavedimu iki mėnesio pabaigos.
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras
Kodas 190539984, AB „Swedbank“, sąsk. Nr. LT67 7300 0100 7572 2967

Mokėjimo paskirtis:
Už ______________________ būrelį, vaiko vardas, pavardė
         (tikslus būrelio pavadinimas)

Mokesčio už būrelį mokėjimo tvarka:
Priėmimo į neformalaus ugdymo įstaigą tvarka
Mokesčio už būrelį mokėjimo tvarka
Mokesčių už būrelius dydžiai
Mokymo sutartis (Gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa)
Mokymo sutartis (Sportinio ugdymo programa)
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą
Sutikimas dėl duomenų apsaugos