Būrelių mokesčiai

Paskelbta: 2019-11-27 08:14:04 / Atnaujinta 2021-02-23 13:12:14


Mėnesinis mokestis už būrelį (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimas Nr.T-302):
1 mėn. (Žirginio profilio būreliams) – 20 Eur;
1 mėn. (visiems kitiems būreliams) – 5 Eur;
(I pusmetis rugsėjo-gruodžio mėn.; II pusmetis sausio-gegužės mėn.)
Mokestį už būrelį galima sumokėti pavedimu iki mėnesio pabaigos.
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras
Kodas 190539984, AB „Swedbank“, sąsk. Nr. LT67 7300 0100 7572 2967

Mokėjimo paskirtis:
Už ______________________ būrelį, vaiko vardas, pavardė
     (tikslus būrelio pavadinimas)
Mokesčio už būrelį mokėjimo tvarka:
Šiaulių m. sav. įsakymas dėl mokėjimo už būrelį tvarkos
Mokėjimo už būrelį tvarka

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO Į/IŠ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIUS, TVARKA.

 1. Vaikai būrelius renkasi laisvanoriškumo principu.
 2. Vaikai į būrelius priimami remiantis tėvų prašymais, sudarant mokymo sutartį.
 3. Į neformaliojo švietimo būrelius vaikai priimami nuo 4 m. iki 18 m.
 4. Vaikų tėvai (globėjai) už ugdymą moka arba atleidžiami nuo mokesčio steigėjo nustatyta tvarka.
 5. Prieš pradėdami lankyti būrelį vaikai turi pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus bei gydytojų rekomendacijas ir gimimo liudijimą (kopiją).
 6. Įstaigos ugdytinių įrašymas ir išbraukimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
 7. Būrelis sudaromas tėvų (globėjų) pageidavimu, jei yra ne mažiau kaip 12 vaikų, norinčių lankyti užsiėmimus.
 8. Sergantys vaikai gali pradėti lankyti neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus tik pasveikę.
Mokymo sutartis (Gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa)
Mokymo sutartis (Sportinio ugdymo programa)
Prašymas priimti i būrelį
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą
Sutikimas dėl duomenų apsaugos