Būrelių mokesčiai

Paskelbta: 2019-11-27 08:14:04 / Atnaujinta 2021-04-08 13:05:14Mėnesinis mokestis už būrelį (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimas Nr.T-302):
1 mėn. (Žirginio profilio būreliams) – 20 Eur;
1 mėn. (visiems kitiems būreliams) – 5 Eur;
(I pusmetis rugsėjo-gruodžio mėn.; II pusmetis sausio-gegužės mėn.)
Mokestį už būrelį galima sumokėti pavedimu iki mėnesio pabaigos.
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras
Kodas 190539984, AB „Swedbank“, sąsk. Nr. LT67 7300 0100 7572 2967

Mokėjimo paskirtis:
Už ______________________ būrelį, vaiko vardas, pavardė
         (tikslus būrelio pavadinimas)
Mokesčio už būrelį mokėjimo tvarka:
Šiaulių m. sav. įsakymas dėl mokėjimo už būrelį tvarkos
Mokėjimo už būrelį tvarka
Mokymo sutartis (Gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programa)
Mokymo sutartis (Sportinio ugdymo programa)
Prašymas priimti i būrelį
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą
Sutikimas dėl duomenų apsaugos