Vykdomos programos

Paskelbta: 2014-01-12 20:59:04 / Atnaujinta 2019-05-21 06:31:57


Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre dirbama pagal 3 neformaliojo vaikų švietimo programas:

1.  Žirgininkų ugdymo programa (Žirginio sporto, Jaunųjų raitelių būreliai);

Programos anotacija

Žirgininkų ugdymo programa skirta supažindinti vaikus su žirgų psichologija, fiziologija, priežiūra, padėti įgyti jojimo įgūdžius, norą siekti gerų sportinių rezultatų, formuoti nevartotojišką požiūrį į žirgą (skatinti bendravimą su žirgu ne tik jojimo metu, bet ir valant, vedžiojant, žaidžiant kartu), skiepyti meilę arkliui, atskleidžiant jo ypatingą vietą kiekviename istorijos etape mūsų šalies raidoje.

Užsiėmimų metu numatoma plati veiklų įvairovė: kasdienius žirgų priežiūros, balnojimo, treniravimo darbus papildo teorinės žinios, treniruočių video medžiagos peržiūros ir analizė, įvairūs renginiai („Žirgo šventė“, žirgų varžybos, įgūdžių pasitikrinimo pratybos ir kt.), ekskursijos į įvairius Lietuvos žirgynus, naktigonės, pagal poreikius keičiamos užsiėmimų vietos (jodinėjama maniežinėje aikštelėje, parke, pievose), organizuojami žygiai žirgais po apylinkes, vykstama į kelias dienas vykstančias varžybas  Lietuvoje  ir kaimyninėse šalyse.

Bendraudamas su žirgu vaikas tampa geresnis, žvalesnis ir drąsesnis. Rūpinimasis šiuo gyvūnu ugdo atsakomybės jausmą, aplinkosauginį mąstymą. Užsiėmimai su žirgais gerina vaikų fizinę būklę, padeda atsipalaiduoti (tiek fiziškai tiek emociškai) po veiklos mokykloje. Veikla gryname ore visais metų laikais grūdina organizmą, gerina sveikatos būklę.

Visą programą rasite čia:

ugdymo plano 2 priedas

2.  Zoologinio ugdymo programa (Zoologų, Gyvūnėlių mylėtojų, Kinologų, „Laimės pasaga“ būreliai);

Programos anotacija

Zoologinio ugdymo programa skirta vaikų supažindinimui su gyvūnais, skiepijant jiems meilę bei atsakomybę už juos. Programos turinys apima žinių perteikimą apie gyvūnus, sudaro galimybes vaikams tirti, pažinti, rūpintis ir globoti juos. Rūpinimasis gyvūnais, padeda formuotis pamatinėms žmogaus gyvenimo vertybėms: prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, mylėti, gerbti, užjausti, padėti, nebūti tik vartotoju. Programoje numatytos veiklos padeda vaikams išmokti saugaus elgesio su gyvūnais, susipažinti su jų priežiūros (ar/ir jaukinimo, paklusnumo mokymo) priemonėmis ir inventoriumi. Vaikai, leisdami laiką su gyvūnais, ilgainiui užmezga stiprų teigiamą emocinį ryšį, kuris išreiškiamas ne tik bendraujant su gyvūnais ar žmonėmis, bet ir jų kūrybiniuose darbuose, organizuojamuose renginiuose.

Visą programą rasite čia:

ugdymo plano 3 priedas

3. Gamtinio kūrybinio ugdymo programa („Laisvalaikio labirintas“, „Gamtos bičiuliai“, „Vėjų fėja“  būreliai);

Programos anotacija

Ši programa skirta per gamtos prizmę ugdyti vaikų žingeidumą, estetinį suvokimą, kūrybingumą bei prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Programos turinys apima gamtos stebėjimą, gamtotyrą, gamtinio pobūdžio medžiagų panaudojimą ir sveikos gyvensenos propagavimą. Vaikai įgis gamtamokslinio tyrimo pradmenis: stebėdami gyvąją ir negyvąją gamtą atliks įvairius tyrimus, bandymus, pasitelkdami šiuolaikines kompiuterines technologijas analizuos ir apibendrins duomenis. Leisdami laiką gamtoje, vaikai mokysis gamtojautos, lavins vaizduotę fantazuodami, kur ir kaip galima panaudoti gamtinės kilmės medžiagas savo kūrybiniuose darbuose. Mokymasis rūšiuoti, panaudoti atliekas, taupyti energiją, tinkamai elgtis gamtoje, suteikia galimybę vaikams įgyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių, formuoja nevartotojišką požiūrį į gamtą. Dalyvaudami įvairiuose gamtotyriniuose bei kūrybinio pobūdžio renginiuose vaikai perteikia savo įgytą patirtį, kūrybines idėjas kitiems, kas leidžia vaikams pasijusti aktyviais, naudingais, įdomiais, pilnaverčiais visuomenės veikėjais.

Visą programą rasite čia:

ugdymo plano 4 priedas

Mokslo metai skirstomi pusmečiais. 

Pirmas pusmetis  (rugsėjo mėn –  sausio mėn.)

Antras pusmetis (vasario mėn. – gegužės mėn.)

Siekdami jaunųjų gamtininkų centro veikla sudominti kuo daugiau miesto moksleivių, organizuojame įvairius renginius: varžybas (miesto moksleivių meškeriojimo ir spiningavimo, žirgų konkūrų, kinologų), šventes, minėjimus (Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimas, Paukščių sugrįžimo šventė), įvairias parodas. Būrelių mokytojai organizuoja pažintines išvykas: į Kauno zoologijos sodą, Tado Ivanausko muziejų, Ventės ragą, Arklio muziejų, Aukštaitijos etnografinę sodybą, Burbiškių dvarą, Kauno botanikos sodą, Lietuvos Jaunųjų gamtininkų centrą ir kt. Taip pat organizuojamos išvykos į žirginio sporto, kinologų varžybas.

Siekiant ugdyti moksleivių aplinkosauginį mąstymą, ekologinę kultūrą, pedagogai ekologijos ir aplinkosaugos žinias integruoja į visų būrelių veiklos programas, rengia ir vykdo projektus:

2017 m.:

 • Projektas „Atrask ir kurk kartu su Jaunųjų gamtininkų centru“ (finansavo Lietuvos Respublikos finansų ministerija,  skirta 2000,00 Eur);
 • Projektas „Norime būti sveiki“ (finansavo  Šiaulių miesto savivaldybė, skirta 200,00 Eur);
 • Projektas  „Eime į svajonių parką“ (finansavo  Šiaulių miesto savivaldybė, skirta 400,00 Eur);
 • Programa “Egzotinis gyvūnų kampelis“  (finansavo  Šiaulių miesto savivaldybė, skirta 4000 Eur).

2016 m.

Dieninė stovykla „JAUNASIS GAMTININKAS“.

Programos tikslas: užimti moksleivius vasaros atostogų metu, skiepijant meilę gamtai.
Uždaviniai:
1. Supažindinti moksleivius su Talkšos ir Salduvės parkų gamta, sudarant galimybes pažinti šių parkų biologinę įvairovę.
2.      Ugdyti mokinių gamtos pažinimo, gamtotyros įgūdžius.
3.      Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, laiką leidžiant gamtoje, aktyviai judant.
4.      Ugdyti mokinių kompetencijas: socialinę, asmeninę, kūrybinę, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir gebėjimų ugdymui.
Metodai ir formos: praktinė veikla, išvykos, popietės, valandėlės, edukacinės programos, žaidimai, varžybos, stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai, mankšta, fotosesija ir kt.
Stovykloje tenkinami šie vaikų poreikiai: fizinis aktyvumas, laiko leidimas gamtoje; įdomi, patraukli veikla, skatinanti vaikų asmeninę saviraišką; teisingas ir sveikas dienos režimas (po aktyvių veiklų- poilsio valandėlės; maitinimas, mini pertraukėlės arbatėlės gėrimui ); noras pažinti, stebėti, eksperimentuoti.
Stovyklos dalyviai – Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų 1-12 klasių mokiniai.

Šiaulių miesto gyvūnų (šunų, kačių) populiacijos ir priežiūros reguliavimo tikslinės programos projektas „GYVŪNAI TURI TEISĘ GYVENTI GERIAU“.

Projekto tikslas skatinti žmones humaniškai elgtis su gyvūnais.

Projekto uždaviniai: 

 • Padėti surasti benamiams gyvūnams namus;
 • Mokyti tinkamai prižiūrėti bei globoti gyvūnus;
 • Skiepyti gyvūnus nuo pasiutligės
 • Ugdyti vaikų meilę ir pagarbą gyvūnams;
 • Supažindinant vaikus su atsakomybe globojant gyvūnus.

Trumpas projekto veiklos planas.

Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimo metu dalyvaus gyvūnų globos organizacijos ir žmonės ieškantys gyvūnams namų. Renginio metu dalyviai bus skatinami priglausti beglobius gyvūnus, teisingai jais rūpintis. Gyvūnai bus nemokamai skiepijami nuo pasiutligės, patariama kaip išvengti  ligų, įvairių rūšių gyvūnų specialistai konsultuos gyvūnų priežiūros klausimais. Visi renginio dalyviai su savo augintiniais turės galimybės dalyvauti įvairiuose pasirodymuose, varžybėlėse, taip skatinant artumo su savo augintiniu, pasitikėjimo ir meilės jausmus. Dalyviai (augintiniai) bus apdovanoti naudingais prizais (pašarais, papildais, priežiūros priemonėmis ir kt.).

Norintiems sužinoti daugiau apie gyvūnų priežiūros ypatumus, gyvenimo sąlygas, planuojantiems įsigyti gyvūną ar nežinantiems kaip jį išmokyti paklusnumo, bus organizuojamos edukacinės – pažintinės pamokėlės  (kačių, šunų, žirgų, paukščių, graužikų, roplių ir kt. egzotinių gyvūnų priežiūros temomis) moksleiviams (pagal poreikį įvairaus amžiaus žmonėms).

Projekto vykdymo trukmė (nuo kada vykdomas, ar projektas tęstinis), dalyviai.

Projektas yra tęstinis (pradėtas įgyvendinti 2015 metais). Pirmoji projekto dalis (Pasaulinės gyvūnų globos minėjimas) vyks  spalio 8 d. nuo 12 iki 16 valandos. Antroji projekto dalis – edukacinės pamokėlės bus vedamos nuo rugsėjo 1 d. d.  iki gruodžio mėnesio, esant poreikiui  – tęsiama visus mokslo metus ar ilgiau.

 Laukiami rezultatai:

Tikimasi, jog projekte numatyta ir vykdoma veikla padės atkreipti žmonių dėmesį į beglobius gyvūnus, skatins suvokimą apie atsakingą elgesį ne tik su savo gyvūnu bet ir su benamiais gyvūnais, supažindins vaikus su įvairių gyvūnų priežiūra, padės apsispręsti jiems ar tikrai norės ir galės rūpintis planuojamais įsigyti gyvūnais.

 

Šiaulių miesto Aplinkos apsaugos rėmimo programos  projektas „EIME Į SVAJONIŲ PARKĄ!“

Projekto tikslas – mokyti visuomenę prasmingai bei kultūringai leisti laiką Talkšos bei Salduvės parkuose, pasinaudojant šių parkų teikiamomis plačiomis rekreacinėmis galimybėmis.

Projekto uždaviniai: 1. Skatinti visuomenę rinktis ekologišką judėjimo būdą, laiką leidžiant gamtoje – Talkšos ir Salduvės parkuose.

2. Suteikti mokytojams žinių bei gebėjimų, kaip organizuoti „žaliąsias“ pamokas Talkšos ir Salduvės parkuose.

3. Atkreipti žmonių dėmesį į Talkšos ir Salduvės parkų teikiamas galimybes ir skatinti poreikį jomis pasinaudoti.

Trumpas projekto veiklos planas:  1. 2016 m. gegužės mėn.  – seminaras mokytojams Talkšos ekologiniame take.

2. 2016 m. birželio mėn., Talkšos ekologinis takas. Žygis Talkšos ekologiniu taku moksleiviams – Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro vasaros stovyklų dalyviams.

3. 2016 m. rugsėjo mėn., Talkšos ekologinis takas. Žygiai Talkšos ekologiniu taku, skirti šeimoms, senjorams.

4. 2016 m. kovo-spalio mėn., Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras, Šiaulių apskrities P.Višinskio biblioteka. Fotografijų paroda-konkursas Šiaulių miesto gyventojams „Gyvenimo ritmas Salduvės ir Talkšos parkuose“.

Laukiami rezultatai.  Žygių, seminaro bei parodos dalyviai sužinos apie Talkšos bei  Salduvės parkų teikiamas galimybes rekreacijai, gamtos pažinimui, o renginių metu patirtos teigiamos emocijos paskatins jomis pasidalinti su kitais žmonėmis, kas tikėtina, pritrauks į šiuos parkus daugiau lankytojų, užsiimsinčių kultūringa veikla.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektas „NORIME BŪTI SVEIKI“.

Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną, renkantis sveiką maistą, aktyviai leidžiant laiką gamtoje.

Projekto uždaviniai: 1. Suteikti žinių apie sveiką gyvenseną.

2. Mokyti ugdytinius aktyviai leisti laisvalaikį gamtoje.

3. Išmokyti vaikus pasirinkti sveikus užkandžius ir gėrimus.

Projekto veikla:  1. Viktorina „Norime būti sveiki“ (2016 m. kovo mėn.).

2. Avižų kokteilio „Vitaminų bomba“ degustacija valerijono vaistinėje (2016 m. balandžio mėn.).

3. Orientacinis judrusis lauko žaidimas „Sveikatos lobio paieška“ Salduvės ir Talkšos parkuose (2016 m. balandžio mėn.).

4. Arbatžolių rinkimas, sveikų užkandžių ir ekologiškos arbatos gaminimas (2016 m. gegužės mėn.).

Laukiami rezultatai:   įgytos žinios apie sveiką gyvenimo būdą ir vaikų motyvacija gyventi sveikai (rūpintis savo mityba, aktyviai, turiningai leisti laiką gamtoje).

 

 2015 m. 

Vykdomas projektas – „GYVŪNAI TURI TEISĘ GYVENTI GERIAU”

Projekto tikslas – skatinti žmones humaniškai elgtis su gyvūnais.

Projekto uždaviniai:(specifiniai uždaviniai), kurie bus įgyvendinti siekiant projekto tikslo:

 • Padėti surasti benamiams gyvūnams namus;
 • Mokyti tinkamai prižiūrėti bei globoti gyvūnus;
 • Ugdyti vaikų meilę ir pagarbą gyvūnams;
 • Supažindinant vaikus su atsakomybe globojant gyvūnus.

Trumpas projekto veiklos planas

Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimo metu (spalio 3 d.) dalyvaus gyvūnų globos organizacijos ir žmonės ieškantys gyvūnams namų. Renginio metu dalyviai bus skatinami priglausti beglobius gyvūnus, teisingai jais rūpintis. Gyvūnai bus nemokamai skiepijami nuo pasiutligės, patariama kaip išvengti  ligų, įvairių rūšių gyvūnų specialistai konsultuos gyvūnų priežiūros klausimais. Visi renginio dalyviai su savo augintiniais turės galimybės dalyvauti įvairiuose pasirodymuose, varžybėlėse, taip skatinant artumo su savo augintiniu, pasitikėjimo ir meilės jausmus. Dalyviai (augintiniai) bus apdovanoti naudingais prizais (pašarais, papildais, priežiūros priemonėmis ir kt.).

Norintiems sužinoti daugiau apie gyvūnų priežiūros ypatumus, gyvenimo sąlygas, planuojantiems įsigyti gyvūną ar nežinantiems kaip jį išmokyti paklusnumo, bus organizuojamos edukacinės – pažintinės pamokėlės  (kačių, šunų, žirgų, paukščių, graužikų, roplių ir kt. egzotinių gyvūnų priežiūros temomis) moksleiviams (pagal poreikį įvairaus amžiaus žmonėms).

Projekto vykdymo trukmė (nuo kada vykdomas, ar projektas tęstinis)

Pirmoji projekto dalis (Pasaulinės gyvūnų globos minėjimas) vyks  spalio 3 d. nuo 12 iki 16 valandos. Antroji projekto dalis – edukacinės pamokėlės bus vedamos nuo spalio 5 d.  iki gruodžio mėnesio, esant poreikiui  – tęsiama visus mokslo metus ar ilgiau.

Projekto dalyviai

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras jau 14 metus organizuoja Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimą, į kurį susirenka didelis skaičius įvairaus amžiaus lankytojų su savo augintiniais ir be jų. Projekto tikslai bus realizuojami šio renginio metu bei vedant edukacinius – pažintinius užsiėmimus vaikams Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre. Numatoma 10-15 edukacinių užsiėmimų 20 vaikų grupėms.

 Laukiami rezultatai

Tikimasi, jog projekte numatyta ir vykdoma veikla padės atkreipti žmonių dėmesį į beglobius gyvūnus, skatins suvokimą apie atsakingą elgesį ne tik su savo gyvūnu bet ir su benamiais gyvūnais, supažindins vaikus su įvairių gyvūnų priežiūra, padės apsispręsti jiems ar tikrai norės ir galės rūpintis planuojamais įsigyti gyvūnais.

 

                                                                     Vykdomas projektas – KURKIME SVAJONIŲ PARKĄ!

Projekto paskirtis – žmonių veiksmus ir emocijas nukreipti teigiama linkme, nepaliekant vietos kenkėjiškumui, abejingumui, nuoboduliui.

Projekto tikslai ir uždaviniai.

Projekto tikslas – Salduvės ir Talkšos parkuose sukurti atmosferą, žadinančią parkų lankytojų, JGC moksleivių  teigiamas emocijas,  norą pažinti ir saugoti gamtą.

Projekto uždaviniai:

–   organizuoti šiukšlių surinkimą Salduvės ir Talkšos miško parkuose;

– organizuoti akciją “pažinkime medžius“. Talkšos miško parke bei Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro teritorijoje pagaminti bei pritvirtinti prie medžių 50 pažintinių – mokomųjų lentelių (žr. prieduose), kuriose būtų pateikta pagrindinė ir įdomi informaciją apie įvairias skirtingas medžių rūšis;

–  Talkšos miško parke su JGC ugdytiniais sukurti pažintinį „Paukščio lizdą“ (žr. prieduose),  kuriame galėtų tilpti 10-15 vaikų grupė. Šalia pritvirtintoje informacinėje lentelėje būtų pateikta medžiaga kokie paukščiai Lietuvoje suka lizdus, iš ko  lizdai sukami ir kt., vaikai galėtų pasijusti paukščiais, mokytojai (tėvai) – pravesti edukacines valandėles apie paukščius;

–  suorganizuoti aplinkotyrinę JGC moksleivių konferenciją „Pažink ir kurk svajonių parką“;

–  pagaminti laukinių ir naminių gyvūnų pėdučių trafaretus ir apie Jaunųjų gamtininkų centro pastatą sukurti pažintinį gyvūnų pėdsakų taką, kuriuo galėtų eiti Jaunųjų gamtininkų centro ir V. Kavaliauskienės katinų muziejaus lankytojai. Tokį patį taką pakartotinai padaryti Talkšos miško parke.

– atsižvelgiant į Talkšos ekologinio tako ypatumus, parke atnaujinti ir pakabinti informacines lenteles su informacija, kuri skatintų, mokytų žmones stebėti, tyrinėti gamtą, jos neteršti, neniokoti, atlikti praktines užduotis;

Laukiami rezultatai.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, Salduvės ir Talkšos miško parkuose atsiras daugiau jaukumo, estetikos, kas paskatins parkų lankytojus būti atsakingesniais, jautresniais aplinkai.

Projekto dalyviai.

Salduvės ir Talkšos parkų švarinimo akcijos dalyviai – Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro bendruomenė (moksleiviai, jų tėvai, darbuotojai) bei miesto gyventojai. Akcijos “Pažinkime medžius“ dalyviai – Jaunųjų gamtininkų centro ugdytiniai, Katinų muziejaus, Talkšos miško parkų lankytojai. Pažintinio „Paukščių lizdo“ kūrėjai – Jaunųjų gamtininkų centro ugdytiniai, lankytojai – Talkšos miško parkų lankytojai. Moksleivių tiriamosios-praktinės konferencijos dalyviai – Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro moksleiviai ir juos rengę mokytojai. Pažintinio gyvūnų pėdsakų tako kūrėjai – JGC mokytojai ir ugdytiniai, lankytojai – Katinų muziejaus, JGC,  Talkšos miško parkų lankytojai. Informacinės lentelės padės parkų lankytojams pažinti parkų gyvūnų ir augalų įvairovę, skatins  žmones stebėti, tyrinėti gamtą, atlikti praktines užduotis.

Projekto vykdymo trukmė, vieta.

Projektas  vykdomas vasario – spalio mėn. Talkšos miško parke bei Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre.

11149270_376989585832338_1351709715983574479_n    DSCF0446   DSCF0470   DSCF0473   DSCF0933   IMG_5812 DSCF0454    IMG_5820

 

 

2013 m. 

Šiaulių m.  savivaldybės administracijos finansuotas aplinkosaugos projektas „Kurkime svajonių parką“. Buvo sukurti žemės meno kūriniai Talkšos ir Salduvės parkuose. Dalyvavo Šiaulių miesto mokyklų mokytojai ir mokiniai.

Projektas „Aplinkos apsaugos programa“ (projekto lėšos- 5000,00 Lt) padėjo suteikti pagalbą gyvūnams, apsaugant juos nuo žūties, pagerinti sergančių, sužalotų gyvūnų sveikatos būklę. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro būrelių moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su daugiau gyvūnų rūšių, stebėti, kaip reikia tinkamai rūpintis gyvūnais. žmonės galėjo pasiimti globoti sveikus gyvūnėlius, o miestiečiai renginių metu grožėjosi sveikais įvairių rūšių gyvūnais.

 

2012 m.

Projektas „Aplinkos apsaugos programa“ (projekto lėšos- 5000,00 Lt) padėjo suteikti pagalbą gyvūnams, apsaugant juos nuo žūties, pagerinti sergančių, sužalotų gyvūnų sveikatos būklę. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro būrelių moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su daugiau gyvūnų rūšių, stebėti, kaip reikia tinkamai rūpintis gyvūnais. žmonės galėjo pasiimti globoti sveikus gyvūnėlius, o miestiečiai renginių metu grožėjosi sveikais įvairių rūšių gyvūnais.

Projektas „Mąstyk atsakingai, gyvenk kūrybingai“ (projekto lėšos- 350,00 Lt) padėjo informuoti žmones apie aplinkos taršą buitinėmis atliekomis, viešose vietose vedžiojamų augintinių ekskrementais. žmonių ekologinis švietimas prisidėjo prie jų ekologinio sąmoningumo formavimo ir aplinkos taršos sumažinimo viešose miesto vietose.

2011 m.

Projektas „Aplinkos apsaugos programa“ (projekto lėšos- 5000,00 Lt) padėjo suteikti gyvūnams pagalbą, apsaugant juos nuo žūties, pagerinti kitų gyvūnų (sergančių, kuriuos atiduoda gyventojai ar atneša radę juos sužalotus), sveikatos būklę. Zoologų, Naminių gyvūnėlių mylėtojų ir kitų būrelių nariai turėjo galimybę susipažinti su daugiau gyvūnų rūšių, stebėti, kaip reikia tinkamai rūpintis gyvūnais. žmonės galėjo pasiimti globoti sveikus gyvūnėlius, o miestiečiai renginių metu grožėjosi sveikais įvairių rūšių gyvūnais.

Projektas „Aš pats kuriu sveiką aplinką“(projekto lėšos- 500,00 Lt) suteikė žinių moksleiviams apie prieskonines, vaistingąsias žoleles, skatino žmones, vedžiojančius šunis viešose vietose, rinkti savo augintinių ekskrementus.