Veiklos sritys

Paskelbta: 2017-01-12 18:11:25 / Atnaujinta 2018-05-15 05:35:26


 

PAPILDOMOS PASLAUGOS:

 

Jodinėjimas žirgu 5 min.(asmeniui) – 1,50 Eur

Jodinėjimas žirgu 1 val. (visai grupei) – 13,00 Eur.

Pasivažinėjimas karieta/rogėmis (1 val.) – 24,00 Eur.

 

Apsilankymas Katinų muziejuje ir gyvajame kampelyje: moksleiviams – 1,00 Eur,

ikimokyklinukams – nemokamai.

Dėl Egzotinių gyvūnų kampelio renovacijos darbų į gyvąjį kampelį lankytojų nepriimame.

Mielai kviečiame aplankyti Katinų muziejų.

Apie renovacijos pabaigą ir galimybę apsilankyti naujai surenovuotą gyvąjį kampelį informaciją skelbsime įstaigos tinklalapyje www.gamtininkucentras.lt

Dear visitors,
From April 26 this year. The Museum of Cats closes for repair work.
For the opening of the museum, follow the information on the FB account or on the website of the Šiauliai Young Naturalists’ Center.
(www.gamtininkucentras.lt ).
Sorry for the inconvenience.

Уважаемые посетители,
С 26 апреля 2018 года Музей кошек закрывается на ремонтные работы.
Информация об открытии музея будет опубликована
на учетной записи FB или на веб-сайте Центра юных натуралистов
г. Шяуляй
(www.gamtininkucentras.lt).
Приносим извинения за неудобства.

 

Atsiprašome už nepatogumus.

Bendradarbiaujame ir su tėvais. Vieną kartą metuose kviečiame tėvus į visuotiną susirinkimą. Mokslo metų bėgyje būrelių mokytojai atskirai organizuoja susitikimus su tėvais, informuoja juos apie vykdomas išvykas, organizuojamus renginius, rengia bendrus tėvų – vaikų užsiėmimus, supažindina su vaikų pasiekimais. Sudaromos visos sąlygos, kad tėvai patogiu jiems laiku galėtų susipažinti su vaikų lankomų būrelių veikla, darbo sąlygomis.

Dažnai patys tėvai būna tie, kurie uždega žalią šviesą „turiningam“ laisvalaikiui. Pamąstykite, kokią alternatyvą siūlote vaikui, kai norite ramiai ilsėtis…Valstybinio psichikos sveikatos centro priklausomybės ligų skyriaus parengta atmintinė tėvams KAI KOMPIUTERIS TAMPA GERIAUSIU DRAUGU.

Mieli tėveliai, rekomenduojame paskaityti šią literatūrą apie vaikų auklėjimą ir  ugdymą:

 • Z. N. Nekrasovos „Liaukitės vaikus auklėti-padėkite jiems augti“, Mijalba, 2008
 • Faber A.Mazlich E. „Laisvi tėvai, laisvi vaikai“, Kaunas, 1999
 • Dr. Lawerence E. Shapiro „Kaip ugdyti vaiko emocinį intelektą“, 2008
 • „Neuždarykime vaikystės tarp sienų keturių“. Metodinis leidinys. šiauliai, 2008
 • C. Nitsch „Netrukus viskas bus gerai“, „Mūsų knyga“, 2000
 • R.Dreikurs, V.Soltz „Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams“, Vaga, 2007.
 • J.W.James-Russel Friedman, dr. L.Landon Matthews „Kai sielvartauja vaikai“
 • G.Chapman, R.Campbel „5 vaikų meilės kalbos“, Alma Littera, 2008
 • Čittapad „Dvasinis vaikų auklėjimas“, Mijalba, 2005
 • S. Pam, B.Tamera „Vertybių knyga“, šviesa, 2004
 • A.Davidavičienė „Tėvams apie narkotikus. Kaip apsaugoti vaikus?“, Vilnius, 2001
 • J.Gray „Vaikai kilę iš dangaus“, Alma Littera, 2001
 • D.Einon „Nuobodžiausia ir žavingiausia veikla“, Kaunas 2003

STIPRIŲ SANTYKIŲ TARP TĖVŲ IR VAIKO KŪRIMO VADOVAS: teigiamas, vaiko teisių nuostatomis pagrįstas požiūris.

Spausti čia:knyga stipriu santykiu tarp tevu ir vaiko kurimo vadovas

Krašto apsaugos ministerijos 2014 m. knyga „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“.

spausti čia: Civiline sauga krizes ir karo veiksmu atveju (knyga 2014)

 

Naudingos nuorodos:

ŠIAULIŲ M. ĮSTAIGOS TEIKIANČIOS MEDICININĘ, KONSULTACINĘ PAGALBĄ VAIKAMS, TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

RESPUBLIKINĖS ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS TEIKIANČIOS PAGALBĄ VAIKAMS, JAUNIMUI, TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

 • Vaiko raidos Centras (VRC), Vytauto g. 15, Vilnius; tel. (8 5) 273 1422
 •  Vaikų linija, Algirdo g. 31, Vilnius; (8 5) 261 7295 (Pagalbą visą parą teikia savanoriai)
 • Jaunimo linija, Naugarduko g. 34, Vilnius; tel. 8 800 28888 (Pagalbą visą parą teikia savanoriai)
 • Vilties linija (psichologinė pagalba suaugusiems), tel.: 8 800 60700  (Pagalbą visą parą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai)
 • Krizių įveikimo centras, Olangų g. 19-2, Vilnius; tel. 8 640 51555 (Teikiama nemokama psichologinė pagalba darbo dienomis 16-20 val., šeštadieniais 12-16 val. Tuo metu galima ateiti pas budintį psichologą arba skambinti per Skype (Skype vardas: krizesiveikimas). Išankstinės registracijos nėra, paslaugos konfidencialios. )
 • Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC), tel.: 8 699 65946
 • Švėkšnos specialioji mokykla (vaikams, turintiems elgesio emocijų sutrikimų), Vilkėno – I km., Švėkšnos seniūnija, Šilutės rajonas; tel.: (8 441) 48 328
 • Lietuvos pedagoginės psichologinės tarnybos

ŠIAULIŲ MIESTO VAIKŲ DIENOS CENTRAI

 •  Vaikų dienos centras-klubas „Tarp savų“, Aušros al. 64, Šiauliai; tel.: 8 682 21975
 • Šiaulių miesto socialinių paslaugų centro VDC, Tilžės g. 63 B, Šiauliai; vaikai renkasi Stoties g. 9 c; tel.: (8 41) 415848
 • LVGTO „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių skyrius, P. Cvirkos g. 65b-31, Šiauliai; tel.: 8 686 94857
 • „Mūsų draugas“, Gardino g. 25-25, Šiauliai; tel. (8 41) 52 05 25
 • Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Katedros parapijos VDC „Vilties spindulys“, Aušros takas 3, Šiauliai; tel.: 8 615 94230         

Salduvės ir Talkšos miško parkai ir juose atlikti darbai

Iš istorijos…

 • I-IV a. Šiaulių apylinkės buvo gausiau apgyventos, gyventa nedidelėmis bendruomenėmis. Sodybų būta ir dabartinėje Šiaulių miesto teritorijoje. Šiaulių ir gretimų apylinkių centru tapo sunkiau pasiekiamoje, iš dalies pelkių supamoje Salduvės kalvoje pastatyta medinė pilis ir jos pašlaitėje prisiglaudusi gyvenvietė. Kad ši gyvenvietė galėjo būti, kaip A. Tautavičius daro prielaidą, įrodo greta esantys Lepšių senkapiai, 1937-1939 m. virtę Šiaulių kapinėmis. Iš jų į Šiaulių „Aušros“ muziejų pateko VI-XVI a. radinių. Galbūt ilgainiui išaugusi ši gyvenvietė tapo to meto politiniu centru ir jos vardu imta vadinti visa šiaurės rytinė žemaičių žemė. J. Naudužo teigimu, Šiaulių gyvenvietė buvo stiprus pasipriešinimo centras prieš kalavijuočių veržimąsi į Lietuvos gilumą. Archeologas mano, jog Šiaulių, Žuvininkų piliakalnis funkcionavo kaip slėptuvė, kur subėgdavo slėptis plačios apylinkės gyventojai pavojaus metu. Į kalną per balas vedė trys kūlgrindos nuo Aleksandrijos (t.y. iš pietų), nuo Malavėnų k. (iš šiauryčių) ir kur nors tarp Ginkūnų ir Talkšos ežero (iš šiaurvakarių). Pirmoji kūlgrinda, anot J. Naudužo, padaryta iš šalia vienas kito suklotų ir akmenimis prislėgtų rąstų (plotis 4-5 m, ilgis apie 200 m), taip pat įrengta antroji, daug ilgesnė. Analizuojamo objekto gynybinės funkcijos svarbą rodo piliakalnio įranga, išsiskirianti dideliu papėdės gynybiniu pylimu. Istorikas R. Batūra, parašęs studiją apie Šiaulių (Saulės) mūšį, daugeliu atveju pritaria A. Tautavičiaus bei J. Naudužo teiginiams, jog V-VI a. Šiaulių pilis buvo apylinkių gynybinis centras. R. Batūra studijoje analizuoja B. Hionekės kronikoje minimą ketvirtąją 1348 m. Livonijos ordino puolimo metu sunaikintą lietuvių pilį „Ceila“, kurią sieja su Šiaulių, Žuvininkų pilimi.

Kiti įdomūs faktai…

 • Šiaulių, Žuvininkų piliakalnis yra įtrauktas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (suteikiant jam kultūros vertybės kodą – A656KP).
 • Salduvės parkas – (55 ha). XX a. viduryje didelė šio parko dalis buvo užsodinta dideliais, daugiausia vienarūšiais medynėliais, sudarytais iš vietinių rūšių pušų, eglių, beržų, klevų, ąžuolų, uosių. Auga ir svetimžemių medynėliai: raudonais ąžuolas, didžialapė liepa, paprastasis kaštanas, sidabrinis klevas ir kt. Parko rytinėje dalyje stūkso Šiaulių, Žuvininkų piliakalnis.
 • Talkšos parkas – (119,1 ha). Sodintas apie 1950-1960-us metus. Parke labai gerai suformuoti atskiri medynėliai iš tos pačios rūšies medžių: ąžuolų, klevų, beržų, tuopų, pocūgių, gluosnių, eglių, pušų, maumedžių, liepų, kėnių ir kitų. Rytiniame parko pakraštyje yra gatvinis Žuvininkų kaimas.
 • Augmenijos įvairovės požiūriu pati vertingiausia teritorija Šiaulių mieste yra Talkšos (iš viso aptiktos 156 rūšys) bei Salduvės (169 rūšys) parkai. Šių parkų biotopuose telkiasi retos miestui ir regionui augalų rūšys: šėtruotoji bajorė, raudonoji gegūnė, bestiebė usnis, pievinės šilagėlės ir kt.
 • Talkšos ekologinis takas. 2003 metais rytinėje Talkšos ežero pakrantėje, Talkšos bei Salduvės parkuose buvo įrengtas Talkšos ekologinis takas. Taką sudaro 23 stotelės, jose pastatyti informaciniai stendai ir stulpai, suoliukai, bokštelis paukščiams stebėti, tiltelis per upelį ir kiti įrenginiai. Tako ilgis – apie 5 km. Parengtas ir išleistas lankstukas „Talkšos ekologinis takas“.

Informacija parengta remiantis

 „Salduvės parko su Žuvininkų piliakalniu atgaivinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, įkuriant baltų kultūros parką galimybių studija 2008 m.“.

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro parkuose atlikti darbai (FOTO)

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras per 2013 metus atliko nemažai darbų tvarkant Salduvės ir Talkšos miško parkus. Buvo iškirstos menkaverčiais krūmokšniais apaugusios pagrindinių parko kelių pakelės bei apgenėti pavojingai pasvirę medžiai, trukdantys transporto priemonių eismui. Siekiant pagerinti parkų infrastruktūrą ir rekreacinę būklę Talkšos ir Salduvės parko teritorijoje buvo pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, informacinis stendas, įrengta vaikų laipynė, supynės, pavėsinės. Tikimės, kad Jūs esate patenkinti mūsų atliktais darbais ir apsilankysite Salduvės ir Talkšos miško parkuose.

2014 metais tęsiamas parkų tvarkymas, įrengtas Talkšos ekologinis takas su ąžuolų stulpais baltų simbolika, senovės baltų žaidimai („griovin šok“, „tabalai“, „Blukio vilkimas“) bei atnaujinti Žuvininkų piliakalnio laiptai.