Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskelbta: 2017-01-18 18:22:47 / Atnaujinta 2020-03-09 07:14:39


ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO

ĮTEIKTOS PADĖKOS, PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

 1. 2016-01-04 Padėka (Įsakymas 2016-01-04Nr. V-1) Jojimo skyriaus savanorei Ritai Daunoraitei, už nuoširdų darbą ir rūpestingumą tvarkant JGC jojimo skyriaus Facebook paskyrą.
 2. 2016-03-24 Padėka Kurtuvėnų regioninio parko ornitologui Vidmantui Lopetai už geranorišką dalyvavimą ir edukacinę sklaidą Paukščių inkilų šventėje. 
 3. 2016-03-24 Padėka Kuršėnų kultūros namų Jaunų gamtininkų būrelio vadovei Rasai Poškienei už bendradarbiavimą ir dalyvavimą Paukščių inkilų šventėje.
 4. 2016-03-24 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojai  Eglei Bružienei.
 5. 2016-03-24 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus vyresn. specialisteiTomai Vilutienei.
 6. 2016-03-24 Padėka Šiaulių Rėkyvos darželio „Bangelė“ „Boružėlių“ grupės auklėtojai Ritai Nemaniūnienei.
 7. 2016-05-28 Padėka Akcinei bendrovei „Gubernija“ Už suteiktą paramą Respublikinėms žirgų konkūrų varžyboms „Kunigaikščio Vykinto taurė - 2016“ skirtoms Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 8. 2016-05-28 Padėka UAB „Comco“  už nuoširdų bendradarbiavimą bei paramą Respublikinėms žirgų konkūrų varžyboms  „Kunigaikščio Vykinto taurė - 2016“, skirtoms Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 9. 2016-05-28 Padėka  Asociacijai „Jusaičių žirgai“ Už bendradarbiavimą bei pagalbą organizuojant Žirgų konkūrų varžybas „Kunigaikščio Vykinto taurė -2016“, skirtas Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 10. 2016-05-28 Padėka  Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus vedėjai už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant Respublikines žirgų konkūrų varžybas.
 11. 2016-05-28 Padėka  Audronei Šapaitei  „Kunigaikščio Vykinto taurė -2016“, skirtas Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 12. 2016-05-28 Padėka  UAB „Avena“ kolektyvui už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą organizuojant Respublikines žirgų konkūrų varžybas „Kunigaikščio Vykinto taurė -2016“, skirtas Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 13. 2016-10-08 Pasaulinė gyvūnų globos diena, Padėkos Zoologams savanoriams: Mantui Misiūnui, Rokui Balčiūnui, Justinai Dauknytei, Deividui Pikeliui, Eglei Sakalauskaitei už Gyvojo kampelio priežiūrą ir pagalbą renginiuose 
 14. 2016-10-08 Pasaulinė gyvūnų globos diena, Padėka Sondeckio menų gimnazijos moksleiviui už muzikinį pasirodymą.
 15. 2016-11-24 Padėka NATO Prancūzijos oro karinių pajėgų  kariams už nuoširdžią pagalbą Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Gyvojo kampelio gyvūnams.
 16. 2016-12-29 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro darbuotojams Giedriui Lideikiui, Arvydui Baltrušaičiui, Irenai Šmitienei, Broniui Baltaduoniui, Rūtai Antanavičienei, Artūrui Gutauskui, Algimantui Tuzinui už gerą darbą.
 17. 2017-02-15 Padėka Viliui Puronui, Šiaulių miesto visuomenininkui, dizaineriui, kraštotyrininkui už įgyvendintas kūrybines idėjas puošiant Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą, nuoširdų ir ilgalaikį bendravimą ir bendradarbiavimą.
 18. 2017-03-16 Padėka Šiaulių tardymo izoliatoriui už bendradarbiavimą, pagalbą ir dalyvavimą Paukščių šventėje.
 19. 2017-03-16 Padėka Šiaulių valstybinei kolegijai už bendradarbiavimą, pagalbą ir dalyvavimą Paukščių šventėje.
 20. 2017-03-16 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistei Tomai Vilutienei už geranoriškumą ir pagalbą organizuojant Paukščių šventę. 
 21. 2017-03-16 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistei Laurai Rimkuvienei už geranoriškumą ir pagalbą organizuojant Paukščių šventę.
 22. 2017-03-16 Padėka Kuršėnų kūrybos namų Jaunojo gamtininko būrelio vadovei, Šiaulių raj. Pavenčių mokyklos pedagogei Rasai Poškienei už bendradarbiavimą ir dalyvavimą Paukščių šventėje. 
 23. 2017-04-08 Padėka Lietuvos šaulių sąjungos Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-ajai rinktinei  už pagalbą ruošiant maistą Salduvės ir Talkšos parkų švarinimo talkos dalyviams.
 24.  2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Zoologų būrelio ugdytiniui Mantui Misiūnui už už ilgametę savanorystę Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro gyvajame kampelyje, įgyvendintas idėjas ir darbus Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro mokinių taryboje.
 25.  2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Zoologų būrelio ugdytiniui Deividui Pikeliui už ilgametę savanorystę Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro gyvajame kampelyje, įgyvendintas idėjas ir darbus Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro mokinių taryboje.
 26.  2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Zoologų būrelio ugdytinei Ivetai Časonytei už ilgametę savanorystę Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro gyvajame kampelyje.
 27. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Zoologų būrelio ugdytinei Eglei Sakalauskaitei už ilgametę savanorystę Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro gyvajame kampelyje, įgyvendintas idėjas ir darbus Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro mokinių taryboje.
 28. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro „Vėžlio kiauto“ būrelio ugdytinės Eglės tėveliams 
  Jurgitai ir Viliui Žukauskams už  geranorišką pagalbą, prisidedant prie akcijos „Baltas badas nebaisus“.
 29. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro „Vėžlio kiauto“ būrelio ugdytinių Evos ir Norberto mamai 
  Kristinai Šapokaitei už  visokeriopą pagalbą kuriant ugdymo aplinką.
 30. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro„Vėžlio kiauto“ būrelio ugdytinio Kristupo mamai Ernestai Žigulytei už aktyviausią iniciatyvą dalyvaujant antrinių žaliavų rūšiavime.  
 31. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro „Išlikimo būrio“ būrelio ugdytinio Deivido mamai 
  Domai Butkuvienei už geranorišką pagalbą, prisidedant prie akcijos „Baltas badas nebaisus“.
 32. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro „Išlikimo būrio“ būrelio ugdytinių Dano ir Nikolajaus mamai 
  Ievai Dabulskytei už pagalbą tarpininkaujant dėl paramos.
 33. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro  „Laisvalaikio labirinto“ būrelio ugdytinės Rugilės mamai 
  Loretai Poškevičienei už skanius blynus Užgavėnių proga.
 34. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Zoologų būrelio ugdytinių Liepos ir Rugilės mamai 
  Elvyrai Ramoškienei už pagalbą, kuriant ugdymo aplinką Zoologų kabinete ir nuoširdų bendravimą.
 35. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro  Zoologų būrelio ugdytinio Manto tėveliams Ingai ir Raimondui Rimgailoms už bendradarbiavimą ir pagalbą gyvojo kampelio gyvūnams.
 36. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Zoologų būrelio ugdytinės Agnės ir „Laimės pasagos“ būrelio ugdytinės Aleksandros  mamai Ingridai Kazragytei už aktyvią veiklą Gamtininkų centro bendruomenėje.
 37. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro tarybos nariui Kęstučiui Akstinui už geranoriškumą ir bendradarbiavimą.
 38. 2017-05-31 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro tarybos narei Violetai Vainoriūtei  už geranoriškumą ir bendradarbiavimą.
 39. 2017-05-31 Padėka Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui „Polifonija“ už dalyvavimą parodoje „Žemės menas Salduvės ir Talkšos parkuose“.
 40. 2017-05-31 Padėka Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubui „Aukuras“ už dalyvavimą parodoje „Žemės menas Salduvės ir Talkšos parkuose“.
 41. 2017-10-07  Padėka  fotografui, žurnalistui, filmų kūrėjui, dailininkui Gediminui Beržiniui už piešimą su renginio dalyviais Pasaulinės gyvūnų globos dienos paminėjimo šventėje.
 42. 2017-10-07  Padėka Fox Spot‘o direktorei Irmai Gajauskaitei už Pasaulinės gyvūnų globos dienos paminėjimo šventės
  dalyvių vaišinimą šiupiniu.
 43. 2017-10-07  Padėka Šiaulių dekoratyvinių paukščių klubo pirmininkui Rimantui Benetai už dalyvavimą ir balandžių pasirodymą Pasaulinės gyvūnų globos dienos paminėjimo šventėje.
 44. 2017-10-07  Padėka muzikantui Arnui Šimaičiui už puikias akordeono melodijas Pasaulinės gyvūnų globos dienos paminėjimo šventėje.