Nuostatai, ataskaitos ir kiti dokumentai

Paskelbta: 2017-01-18 18:21:43 / Atnaujinta 2020-10-15 19:21:21


Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro ugdymo(si) organizavimo ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas

SJGC ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprasas

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro nuostatai: JGC nuostatai, 2020 m.

Darbo tvarkos taisykles

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ed8e50a74a11e68987e8320e9a5185

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas: Pažeidimų, įspėjimų tvarka

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka: IT naudojimo tvarka