Administracinė informacija

Paskelbta: 2016-06-14 14:57:03 / Atnaujinta 2021-09-03 06:04:28


 

Vadovaudamasi Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48, 13 punktu, viešai skelbiu Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitą ir pateikiu svarstyti Mokyklos tarybai.

Vadovaujantis minėtais nuostatais, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai (rašyti el. paštu info@gamtininkucentras.lt). Mokyklos taryba per 15 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalininkų susirinkimui). Susipažinusi su Mokyklos tarybos įvertinimu, metų veiklos ataskaitą svarsto ir įvertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkų susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo. Mokyklos vadovas dalyvauja svarstant jo metų veiklos ataskaitą.

2020 m direktoriaus G. Oliškevičiaus veiklos ataskaita

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktorius Gintaras Oliškevičius

Ataskaita paskelbta 2021-01-20

__________________________________________________________________________________________________________

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro nuostatai: JGC nuostatai

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro strateginis veiklos planas:

strateginis 2019-2021 m.

strateginis 2019-2021 m.

 

Mokinių elgesio taisyklės:

Mokinių elgesio taisyklės

Informacija apie darbo užmokestį:

darbo-uzmokestis-uz-2015-2016-m-internetui

informacija-apie-darbo-uzmokesti-2016-m-iv-ketvirtis

 

Finansinės ataskaitos:

finansine ataskaita, 2015-12-31 duomenys, 1 lapas

finansine ataskaita, 2015-12-31 duomenys, 2 lapas

finansiniu ataskaitu rinkinys, 2015-12-31 duomenys

veiklos rezultatų ataskaita, 2015-12-31 duomenys

veiklos rezultatu ataskaita, 2016 m. I ketv

veiklos rezultatu ataskaita, 2016-06-30

finansavimo sumos pagal saltini, paskirti, 2016-06-30

finansines-bukles-ataskaita-3-ketv

veiklos-rezultatu-ataskaita-3-ketv

finansavimo-sumos-3-ketv

Ataskaitos 2015 m.

veiklos rezultatu 3 ketv

Finansavimo sumu 3 ketv

finansines bukles III ketv 2015m.

Ataskaitos 2014 m.

finasines bukles 2014 II .pdf

veiklos rezultatu 2014 II.

Finansines bukles 2014 I ketv.

Veiklos rezultatu 2014 I ketv

Ataskaitos 2013 m.

finansine bukle 2013 IV ketvirtis

veiklos rezultatu 2013 IV ketvirtis

 Viešieji pirkimai:

Viešųjų pirkimų taisyklės JGC viesuju pirkimu taisykles 2015

 

 

SKIRKITE 2 PROC. SAVO PAJAMŲ MOKESČIO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO VEIKLAI

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras – neformalaus ugdymo įstaiga, įsikūrusi nuostabioje vietoje – miesto rekreaciniame parke, netoli Salduvės piliakalnio, apsupta Talšos, švedės ir Ginkūnų vandens telkinių.
Jaunųjų gamtininkų centro ugdytiniai praleidžia daug laiko gamtoje: žirgininkai treniruoja žirgus, vaistažolininkai augina augalus mokomajame sklype, zoologai stebi gyvąją gamtą natūralioje aplinkoje.
Jaunųjų gamtininkų centrą lanko per 300 vaikų. Ugdytiniams organizuojami įvairūs renginiai: šventės, konkursai, viktorinos, varžybos ir t.t.
Vaikai aktyviai dalyvauja miesto, šalies bei užsienio renginiuose ir varžybose. Jaunieji raiteliai yra iškovoję ne vieną garbingą apdovanojimą Lietuvos ištvermės jojimo čempionatuose, o kinologų būrelio nariai skina laurus ir tarptautinėse varžybose.
JŪS galite padėti įstaigai, pervedant 2 proc. savo pajamų mokesčių. Norint tai padaryti, reikia pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI)  vienu iš nurodytų būdų:
– tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui (turint su savimi asmens dokumentą);
– atsiųsti paštu, adresu: Neravų g.8, LT-66402 Druskininkai, deklaracijų tvarkymo skyriui.
– elektroniniu būdu (pagal VMI nustatytą tvarką: per internetinę bankininkystę arba per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę http://deklaravimas.vmi.lt).

Mes dirbame JŪSŲ vaikams.

 

Nuoširdus ačiū už Jūsų paramą!

Įmonės kodas – 190539984
Įmonės pavadinimas – Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras
Adresas – Žuvininkų 18, Šiauliai
A/s – LT60 7300 0100 7572 2996

FORMA