Mokytoja: Vilma Lipeikienė

Programa skirta 4-5 m., metų vaikams, užsiėmimai vyksta Šiaulių „Salduvės“ lopšelyje-darželyje.

„Vabaliukų mylėtojai” tai būrelis, kuriame vaikai ugdo meilę vabzdžiams. Susipažįsta su įvairių rūšių vabzdžiais, žino kur juos rasti, geba juos atpažinti. Vaikai aktyviai leidžia laiką Talkšos ir Salduvės parkuose. Tyrinėja, atlieka bandymus, mokosi gyventi tvariai ir nekenkti gamtai.