Seminaras mokytojams „Gyvoji pamoka Talkšos ekologiniame take“, 2018-09-20

Paskelbta: 2018-10-08 06:21:44 / Atnaujinta 2018-10-08 06:44:50


 

Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginį projektą „Eime į svajonių parką!“, organizuotas seminaras mokytojams Talkšos ekologiniame take. Seminaro tikslas – supažindinti mokytojus su Talkšos ekologinio tako galimybėmis, gamtos objektus panaudojant mokinių ugdymui. Mokytojai buvo supažindinti su Talkšos ekologinio tako stotelėmis, pristatant buveines, jų ypatumus. Mokytojai atliko praktinius gamtos stebėjimus/tyrinėjimus, išbandė gamtos pažinimo/stebėjimo priemones. Mokytojams buvo pristatyta nauja edukacinė programa – žaidimas „Gamtos detektyvas“. Skaitant mokytojų atsiliepimus apie seminarą, sužinota, kad „geriausios pamokos apie gamtą – pačioje gamtoje, tiesiogiai stebint gamtos objektus“. Seminarą organizavo ir vedė Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro biologijos vadovė Inga Ivanauskienė ir Zoologų būrelio mokytoja Ilona Sakalauskienė.