Mokslo metų užbaigimo šventė, 2018-05-31

Paskelbta: 2018-09-11 11:01:33 / Atnaujinta 2018-09-11 12:46:47


 

2018 m. gegužės 31 dieną ŠJGC Jojimo skyriuje (žirgyne) į mokslo metų užbaigimo šventę rinkosi ŠJGC mokytojai, mokiniai, jų tėvai, seneliai, sesės ir broliai. Oras buvo puikus, mokytojai su mokiniais tėvams sugalvojo daug puikių veiklų: tarakonų perdavimo estafetė, žirgo balnojimas, „lobio“ paieškos, Tarzano virvė, „taiklioji ranka“, „įveik kliūčių ruožą ir pamaitink šunį“ ir kt.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.Ivanauskienė kalbėdama apie 2017-2018 m. m. džiaugėsi įstaigos pasiekimais: išaugusiu mokinių skaičiumi nuo 324 iki 350; laimėta auksine nominacija programoje „Darni mokykla“, žirgininkų, kinologų būrelių moksleivių pasiekimais, Gyvojo kampelio bei katinų muziejaus renovacija ir kt.

Direktoriaus padėkos raštais buvo apdovanoti žmonės, labiausiai prisidėję prie ŠJGC puoselėjimo: už savanorystę Jojimo skyriuje – Gytis Grikavičius, savanorė Greta Monkevičiūtė, mokinių tėvai – Vidmantas Develis ir kt.

Šventės dalyviai vaišinosi arbata, kepė skautų duoną, aktyviai dalyvavo įvairiose atrakcijose.