Mokytojos: Jogailė Develytė, Inga Vasiliauskienė

Būrelyje mokomės būti šalia žirgo…, mylėti jį. Čia išmokstama prižiūrėti žirgus, joti, susipažįstama su įvairiais žirgų mokymo ir ruošimo metodais, technikomis, įgyjama žirgo anatomijos, fiziologijos, psichologijos žinių. Įgijus jojimo įgūdžių, dalyvaujame jojimo varžybose, rengiami pasirodymai su žirgais. Jaunųjų gamtininkų centro žirgynas įsikūręs Salduvės parke, šalia Talkšos ežero. Tai puiki vieta aktyviam poilsiui bei popamokinei veiklai. Būrelį lanko 5 -12 klasių mokiniai.