Mokytoja Jūratė Ancikienė

Programa skirta 7-11 metų vaikams, norintiems užsiėmimų metu praplėsti žinias apie gamtą. Vaikai ugdysis gebėjimą pažinti, saugoti augaliją bei gyvūniją, jų tarpusavio sąsajas ir reikšmę žmogui. Stebės bei analizuos gamtoje vykstančius reiškinius. Kiek įmanoma, daugiau laiko praleis gamtoje, keliaus, tyrinės, kurs, eksperimentuos, o tai reiškia – lavins savo pojūčius, išmoks ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdysis sumanumą, lavins reakciją, kaups patirtį, diskutuos, samprotaus, stiprins kritinį mąstymą, išmoks spręsti problemas.