Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskelbta: 2017-01-18 18:22:47 / Atnaujinta 2017-03-17 11:20:14


ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO

ĮTEIKTOS PADĖKOS, PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

 1. 2016-01-04 Padėka (Įsakymas 2016-01-04Nr. V-1) Jojimo skyriaus savanorei Ritai Daunoraitei, už nuoširdų darbą ir rūpestingumą tvarkant JGC jojimo skyriaus Facebook paskyrą.
 2. 2016-03-24 Padėka Kurtuvėnų regioninio parko ornitologui Vidmantui Lopetai už geranorišką dalyvavimą ir edukacinę sklaidą Paukščių inkilų šventėje. 
 3. 2016-03-24 Padėka Kuršėnų kultūros namų Jaunų gamtininkų būrelio vadovei Rasai Poškienei už bendradarbiavimą ir dalyvavimą Paukščių inkilų šventėje.
 4. 2016-03-24 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojai  Eglei Bružienei.
 5. 2016-03-24 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus vyresn. specialisteiTomai Vilutienei.
 6. 2016-03-24 Padėka Šiaulių Rėkyvos darželio „Bangelė“ „Boružėlių“ grupės auklėtojai Ritai Nemaniūnienei.
 7. 2016-05-28 Padėka Akcinei bendrovei „Gubernija“ Už suteiktą paramą Respublikinėms žirgų konkūrų varžyboms „Kunigaikščio Vykinto taurė - 2016“ skirtoms Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 8. 2016-05-28 Padėka UAB „Comco“  už nuoširdų bendradarbiavimą bei paramą Respublikinėms žirgų konkūrų varžyboms  „Kunigaikščio Vykinto taurė - 2016“, skirtoms Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 9. 2016-05-28 Padėka  Asociacijai „Jusaičių žirgai“ Už bendradarbiavimą bei pagalbą organizuojant Žirgų konkūrų varžybas „Kunigaikščio Vykinto taurė -2016“, skirtas Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 10. 2016-05-28 Padėka  Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus vedėjai už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant Respublikines žirgų konkūrų varžybas.
 11. 2016-05-28 Padėka  Audronei Šapaitei  „Kunigaikščio Vykinto taurė -2016“, skirtas Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 12. 2016-05-28 Padėka  UAB „Avena“ kolektyvui už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą organizuojant Respublikines žirgų konkūrų varžybas „Kunigaikščio Vykinto taurė -2016“, skirtas Saulės mūšio 780-ies metų sukakties paminėjimui.
 13. 2016-10-08 Pasaulinė gyvūnų globos diena, Padėkos Zoologams savanoriams: Mantui Misiūnui, Rokui Balčiūnui, Justinai Dauknytei, Deividui Pikeliui, Eglei Sakalauskaitei už Gyvojo kampelio priežiūrą ir pagalbą renginiuose 
 14. 2016-10-08 Pasaulinė gyvūnų globos diena, Padėka Sondeckio menų gimnazijos moksleiviui už muzikinį pasirodymą.
 15. 2016-11-24 Padėka NATO Prancūzijos oro karinių pajėgų  kariams už nuoširdžią pagalbą Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Gyvojo kampelio gyvūnams.
 16. 2016-12-29 Padėka Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro darbuotojams Giedriui Lideikiui, Arvydui Baltrušaičiui, Irenai Šmitienei, Broniui Baltaduoniui, Rūtai Antanavičienei, Artūrui Gutauskui, Algimantui Tuzinui už gerą darbą.
 17. 2017-02-15 Padėka Viliui Puronui, Šiaulių miesto visuomenininkui, dizaineriui, kraštotyrininkui už įgyvendintas kūrybines idėjas puošiant Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą, nuoširdų ir ilgalaikį bendravimą ir bendradarbiavimą.
 18. 2017-03-16 Padėka Šiaulių tardymo izoliatoriui už bendradarbiavimą, pagalbą ir dalyvavimą Paukščių šventėje.
 19. 2017-03-16 Padėka Šiaulių valstybinei kolegijai už bendradarbiavimą, pagalbą ir dalyvavimą Paukščių šventėje.
 20. 2017-03-16 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistei Tomai Vilutienei už geranoriškumą ir pagalbą organizuojant Paukščių šventę. 
 21. 2017-03-16 Padėka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistei Laurai Rimkuvienei už geranoriškumą ir pagalbą organizuojant Paukščių šventę.
 22. 2017-03-16 Padėka Kuršėnų kūrybos namų Jaunojo gamtininko būrelio vadovei, Šiaulių raj. Pavenčių mokyklos pedagogei Rasai Poškienei už bendradarbiavimą ir dalyvavimą Paukščių šventėje.