Nuostatai ir kiti dokumentai

Paskelbta: 2017-01-18 18:21:43 / Atnaujinta 2018-09-05 07:22:06


 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro nuostatai: JGC nuostatai 2017 lapkritis

Darbo tvarkos taisykles

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ed8e50a74a11e68987e8320e9a5185

 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas: pazeidimu-ispejimu-tvarka

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka: IT-NAUDOJIMO-TVARKA