Paslaugos

Paskelbta: 2014-01-14 14:55:35 / Atnaujinta 2017-10-25 07:09:25


 • Mėnesinis mokestis už būrelį:

1 mėn. (Žirginio profilio būreliams) –  11 Eur;

1 mėn. (visiems kitiems būreliams) –  Eur;

(I pusmetis rugsėjo-gruodžio mėn.; II pusmetis sausio-gegužės mėn.)

Mokestį už būrelį galima sumokėti pavedimu  iki mėnesio pabaigos.

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras

Kodas 190539984, AB „Swedbank“, sąsk. Nr. LT67 7300 0100 7572 2967

Mokėjimo paskirtis:

Už ______________________ būrelį, vaiko vardas, pavardė

(tikslus būrelio pavadinimas)

 

 • Bilietas į Katinų muziejų ir gyvūnų kampelį Jaunųjų gamtininkų centre:

mokiniui, studentui, pensininkui (pateikus pažymėjimą) –  1,00 Eur;

suaugusiam asmeniui –  1,50 Eur;

ikimokyklinio amžiaus vaikui, globos ir vaikų namų auklėtiniui, neįgaliam asmeniui, Lietuvos Respublikos muziejininkui, mokytojui, lydinčiam mokinių grupes, asmeniui, slaugančiam neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos poreikis – nemokamai.

Grupėms būtina išankstinė registracija tel. 8683 69 844.

 

Paslaugos Jaunųjų gamtininkų centro Jojimo skyriuje (žirgyne):

Tel. nr. pasiteiravimui –  861332064. Darbo laikas: darbo dienomis 9.00-18.00 val.

 •   jodinėjimas žirgais:

pasijodinėjimas žirgu savarankiškai Jojimo skyriaus teritorijoje (jojimo aikštėje). Tik mokantiems joti. Atvykusiam sutartu laiku yra paruošiamas ir pabalnojamas žirgas. Jei kyla sunkumų ir ir klausimų jojimo metu, treneris visuomet padės ir patars. Privaloma laikytis trenerio instrukcijų dėl žirgo valdymo, darbo krūvio, elgesio su žirgu. Susitarus kartu su treneriu yra galimybė išjoti pajodinėti po apylinkes.

5 min. –  1,50 Eur;

15 min. – 3,00 Eur;

30 min. – 6,00 Eur;

1 val. – 9,00 Eur;

parke lydint treneriui 1 val. – 15,00 Eur;

 • pasivažinėjimas karieta, vežimaičiu (rogėmis) renginių metu vienam asmeniui  5 min.  – 1,00 Eur;
 • pasivažinėjimas karieta po Talkšos ir Salduvės parkų teritoriją 1 val. – 24,00 Eur; 
 • neformalieji užsiėmimai (jodinėjimas) vienam asmeniui:

individualus užsiėmimas 1 val. – 13,00 Eur;

Treniruotė ant žirgo jojimo aikštėje pradedantiems (ant kordo) arba jau jojantiems savarankiškai. Vaikams ir jaunimui būtinas nors vieno iš tėvų rašytinis sutikimas.

 •  mokomoji grupė (nuo 4 iki 8 asmenų) – 8 val./ mėn. – 46,00 Eur;

Treniruotėje gali dalyvauti nuo 4 iki 8 žmonių. Per mėnesį vyksta 8 užsiėmimai. Į kainą įeina 45 min. jojimo. Raiteliai taip pat mokomi pabalnoti, valyti, prižiūrėti žirgą prieš ir po jojimo. Bendra treniruotės trukmė įskaitant žirgo valymą, balnojimą, nubalnojimą, apie 1-1,5 val. Vaikams ir jaunimui iki 18 m. būtinas nors vieno iš tėvų rašytinis sutikimas.

 •  iškylos žirgais organizavimas (10 asmenų grupei):

darbo dienomis 1 val. – 45,00 Eur, už papildomą valandą 10,00 Eur;

švenčių ir poilsio dienomis 1 val. – 60,00 Eur, už papildomą valandą 10,00 Eur;

 •  žirgo laikymas ir priežiūra:

(pašarai žirgo savininko) 1 mėn. – 72,00 Eur;

(pašarai įstaigos) 1 mėn. – 130,00 Eur;

 •  Žirgų gabenimo priekabos nuoma:

1 val. – 6,00 Eur; 1 para – 29,00 Eur;

 • Žirgų ir aplinkos paruošimas fotosesijai:

su vienu žirgu 1 val. – 22,00 Eur;

su dviem žirgais 1 val. – 44,00 Eur;

   Žygis-edukacija Talkšos ekologiniame take. Paslauga teikiama vyresnio amžiaus mokiniams (nuo 6 klasės) bei suaugusiems, ne mažesnei kaip 15 žmonių grupei, trukmė – 2 val. Paslaugos kaina – 2,40 Eur vienam žmogui (įkainiai patvirtinti 2016-06-30 Nr.T-038 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu). Žygio metu bus aplankoma dalis Talkšos ekologinio tako stotelių, atliekamos gamtos stebėjimo, gamtotyros ir kt. užduotys, pristatoma ekologinio tako istorija, biologinė įvairovė. Žygio dalyviai  bus aprūpinti priemonėmis užduočių atlikimui. Rekomenduotina įsidėti atsigerti ir užkandžių, tinkamai apsirengti. Registracija telefonu 865066871 (tik darbo dienomis, 8.00-17.00 val.). Pastaba: jaunesniojo amžiaus vaikams edukacija Talšos ekologiniame take žiūrėti skyrių „Įdomiosios pamokėlės“.


MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO Į/IŠ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIUS, TVARKA.
1. Vaikai būrelius renkasi laisvanoriškumo principu.
2. Vaikai į būrelius priimami remiantis tėvų prašymais, sudarant mokymo sutartį.
3. Į neformaliojo švietimo būrelius vaikai priimami nuo 4 m. iki 18 m.
4. Vaikų tėvai (globėjai) už ugdymą moka arba atleidžiami nuo mokesčio steigėjo nustatyta tvarka.
5. Prieš pradėdami lankyti būrelį vaikai turi pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus bei gydytojų rekomendacijas ir gimimo liudijimą (kopiją).
6. Įstaigos ugdytinių įrašymas ir išbraukimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
7. Būrelis sudaromas tėvų (globėjų) pageidavimu, jei yra ne mažiau kaip 12 vaikų, norinčių lankyti užsiėmimus.
8. Sergantys vaikai gali pradėti lankyti neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus tik pasveikę.

 GYVŪNŲ LAIKYTOJŲ APSKAITA

Gyvūnų laikytojų įtraukimas ir išbraukimas į/iš Gyvūnų laikytojų sąrašų yra nemokamas.

Gyvūnų laikytojai turi gyvūnų laikytojų apskaitininkui:

 •  pateikti asmens dokumentą, skiepų knygutę, gyvenamosios vietos deklaraciją, kur bus laikomas gyvūnas;
 •  persikėlus gyventi į kitą vietą Šiaulių mieste, per 10 darbo dienų nurodyti gyvūno naują laikymo vietą;
 •  netekus gyvūno (nugaišo, perduotas kitam savininkui, savininkas išsikėlė iš Šiaulių miesto ir kitais atvejais), pateikti prašymą išbraukti iš Gyvūnų laikytojų apskaitos sąrašo.

Vietinės rinkliavos dydžiai už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose:

mėnesio rinkliava už šuns laikymą – 1,7  Eur , už katės – 0,8 Eur , už  pavojingo šuns, kovinio šuns, kovinio ir pavojingo šuns mišrūną –  5,7 Eur. Tiems šeimininkams, kurių augintiniai yra paženklinti mikrochema ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registre, už keturkojus augintinius mokėti nereikia.

Lengvatos vietinės rinkliavos mokėtojams:

1. Nuo rinkliavos atleidžiamas gyvūno laikytojas:

1.1. jei laiko vieną gyvūną:

1.1.1. jei yra netekęs 60 proc. ir daugiau darbingumo (I ir II grupė);

1.1.2. jei augina vaiką su negalia ar gyvena su asmeniu, netekusiu 60 proc. ir daugiau darbingumo (I ir II grupė), ar kuriam nustatytas vidutinis ar didelis specialiųjų poreikių lygis;

1.1.3. jei yra pensininkas, gyvenantis vienas ar tik su kitais pensininkais, ir vienas ar tik su kitais pensininkais deklaravęs gyvenamąją vietą;

1.2. jei turi policijos, krašto ar priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažymą apie šuns reikalingumą tos tarnybos veiklai;

2. Mėnesio rinkliava už šuns laikymą – 0,8 Eur , už katės laikymą rinkliava netaikoma, jei gyvūnui yra įskiepyta identifikavimo  mikroschema.

Pavojingą šunį laikantis asmuo, išskyrus nurodytus 1.2 punkte, nuo vietinės rinkliavos nėra atleidžiamas ir jam lengvatos netaikomos.

Dėl rinkliavos lengvatų kreiptis į vietinės rinkliavos už gyvūno laikymą administratorių.

Visus dokumentus, susijusius su gyvūnų laikymu, rasite Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje   http://edem.siauliai.lt/lit/Gyvunu-prieziura/622/1

Gyvūnų laikytojų apskaitininkė Viktorija Laiškonytė tel. 8 683 64 181, registracija@gamtininkucentras.lt

Dėl gyvūnų registracijos kreiptis į 203 kab. (II aukštas).

 Darbo grafikas 

Gyvūnų laikytojų apskaitininkės darbo laikas
Pirmadienis 08.00-12.00
Antradienis 08.00-12.00, 12.45-13.45
Trečiadienis 08.00-12.00
Ketvirtadienis 08.00-12.00
Penktadienis 12.45-15.45